Özel eğitimde çalışan alan dışı her öğretmen ön eğitimden geçecek

MEB tarafından gönderilen yazıda, öğretmen sayısının yetersizliği durumunda; özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamındaki öğretmen ihtiyacı, norm fazlası öğretmenlerin ve/veya ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanacağı belirtildi. Ayrıca, özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almak isteyen öğretmenlere, gönüllülük ilkesi çerçevesinde, eğitim öğretimi aksatmadan, öncelikle seminer dönemleri tercih edilerek, aşağıdaki program doğrultusunda 80 saatlik eğitim verileceği de yazıda yer alan açıklamalardan

MEB tarafından gönderilen yazının tamamı şu şekilde:   İlgi: 27.04.2016 tarihli ve 54547810-903.07-E.4729872 sayıllı yazımız

Kurumlarımızdaki öğretmen sayısının yetersizliği durumunda; özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamındaki öğretmen ihtiyacı, norm fazlası öğretmenlerin ve/veya ücretli öğretmenlerin görevlendirilmesi yoluyla karşılanabilmektedir. Bu kapsamda görevlendirilecek olan ya da ilerleyen zamanlarda görev almayı düşünen norm fazlası veya ücretli öğretmenlerin, özel eğitim alanındaki farkındalıklarını, bilgi, beceri ve yeterliliklerini arttırmak, eğitim öğretim yılı boyunca karşılaştıkları sorunlarda ihtiyaç duydukları desteği sağlamak amacıyla eğitim verilmesi planlanmaktadır. Bu eğitimi alan öğretmenler öncelikli olarak yukarıda anılan okullarda görevlendirileceklerdir. Planlanan eğitim iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimin birinci aşaması teorik eğitim olarak verilecek ikinci aşaması ise okul ve sınıflarda işbaşında eğitim şeklinde olacaktır. Teorik eğitim 80 saat süreli olup, eğitim sayısı öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda iller tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda eğitim verecek eğiticilerin öncelikle ilgi onay kapsamında eğitim alan öğretmenlerimizden olmak üzere daha önce bütünleştirme veya özel eğitim uygulamaları eğitici eğitimine katılmış öğretmenlerimiz arasından görevlendirilmesi gerekmektedir. Görevlendirilen eğitimcilerimiz 80 saatlik teorik eğitimin yanı sıra okullara yapacakları düzenli ziyaretlerde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları çözmek amacı ile iş başında uygulamalı olarak bireysel destek ve eğitim faaliyetleri yürüteceklerdir. Teorik ve iş başında eğitim koordinasyonu özel eğitimden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü tarafından sağlanacaktır. Özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında, hastane sınıflarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında görev almak isteyen öğretmenlere, gönüllülük ilkesi çerçevesinde, eğitim öğretimi aksatmadan, öncelikle seminer dönemleri tercih edilerek, ekte sunulan program doğrultusunda 80 saatlik eğitim verilmesi; teorik eğitimin tamamlanması sonrasında, yapılacak planlama doğrultusunda öğretmenlere işbaşı eğitim desteğinin sağlanması gerekmektedir. Bu kapsamda okullarda gerekli duyurunun yapılması, başvuruların alınması ve eğitim planlamasının yapılması hususunda gereğini rica ederim.  


 

Ücretli ve alan dışı öğretmen özel eğitimin bir parçası.Bugüne kadar hiç eğitim almadan çalışıyorlardı. Ya da okullar kendi içersinde yapıyordu.Bunun bir sistematiğe bağlanması olumlu bir gelişme.

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

2011 Özel eğitimde çalışan alan dışı her öğretmen ön eğitimden geçecek. Bu siteden verilen bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis konulması, tıbbi tedavi uygulanması, eğitim planlanması amacı ile kullanılamaz.
Powered by Joomla 1.7 Templates