Otizm Kitap Önerilerim-2017

Kategori: Otizm yazılarım

Değerli okuyucular, otizmle ilgili kitap listesini güncelleme vakti geldi.

 Eski listedeki kitaplar için bu linke tıklayınız:

 

 1-) OTİZMİ OLAN ÇOCUKLARA ZİHİN OKUMAYI ÖĞRETMEK - Uygulamalı Bir Rehber - TEACHING CHILDREN WITH AUTISM TO MIND-READ-Read A Practical Guide

  

(Tanıtım Bülteninden)

Otizm ve benzeri güçlükler çeken çocukların başkalarının düşünceleri, inançları, istek ve niyetlerinden anlam çıkarabilmelerine yönelik çok sayıda ve nitelikli çalışmalar yapılmıştır. Günümüzde bu güçlükler otizmin karakteristikleri olan sosyal ve iletişimsel problemlerin altında yatan temel nedenler olarak görülmektedir. 
Otizmi olan çocuklara zihin okumayı öğretme, “zihin kuramı” yoksunluğunun çocukların diğer alanlarda gösterdikleri işlevleriyle ilişkisini araştırtırmakta ve aynı zamanda başkalarının zihinsel durumlarını anlamayla ilişkili becerileri artırmak üzere birçok deneysel çalışma tanımlamaya çalışan bir alan olmuştur. Yazarlar, kendi müdahale programlarını çizerek, kullandıkları öğretim materyallerine ve stratejilerine dair detaylı bilgi sağlayarak, otizm spektrum bozukluğunda olan bireylerin inançları, duyguları ve –mış gibi yapma becerisini anlamalarına yardımcı olan uygulamalı bir rehber oluşturmuşlardır. 
Yazarlar aşağıda görülen spesifik ve sorunlu alanlara değinmişlerdir:
Yüz ifadelerinin nasıl yorumlanacağı;
Üzüntü, kızgınlık,korku ve mutluluk duygularının nasıl tanınacağı;
Duyguların durumlardan ya da olacaklardan nasıl etkilendiği;
Nesnelerin başka insanların bakış açısından nasıl görülebildiği;
Bir başkasının bilgi ve inancını nasıl anlayabileceğimizi.
Takibi ve uygulaması kolay olan bu rehber kitap, özel eğitim öğretmenlerine, eğitim ve klinik psikologlarına, konuşma ve dil terapistlerine ve otizmi olan çocuklara bakım veren kişilere yönelik hazırlanmıştır.

 

2-) 100 SORUDA OTİZM AİLELER VE UZMANLAR İÇİN EL KİTABI

 

(Tanıtım Bülteninden)

Kendinizi cesaretlendirin!
Otizm hakkında 100 soru ve cevap: Bir hekim/
bakıcı ebeveynden uzman görüş kitabı otizmli çocuklar ve yetişkinler için sevgi ve bakım sağlayan kişiler için büyük önem taşıyan konular üzerinde odaklanmıştır. Bu kitap size nedenleri, tanısı, tedavi seçenekleri, destek kaynakları ve daha fazlası da dahil olmak üzere, otizmde en sık sorulan sorular hakkında güvenilir ve pratik cevaplar verir. Otizmli bir çocuğun ebeveyni olan bir doktor tarafından yazılan bu metin, yazarın tıbbi bilgisini, kapsamlı araştırmasını ve kişisel deneyimini birleştirmiştir. Otizmin fiziksel ve duygusal karmaşası ile başa çıkan kişilerin tüm sevdikleri için paha biçilmez bir kaynaklık yapan metin, diğer otizmli çocukların ailelerinin düşünce ve açıklamalarıyla desteklenmiştir.
"Çocuğunuzun otizmli olduğunu fark etmek oldukça korkutucudur. Otizm hakkında çok bir şey bilmediğinizde bu tanı daha da kötü hale gelir. Dr. Quinn ebeveynlere otizm zorluklarıyla başa çıkmaları için gereken bilgiyi sağlayan bir kitap yazmıştır. Açıklık ve duyarlılıkla yazması, bu kitabı her okuyucuya erişebilir yapmaktadır. Birçok ebeveyn için bu kitap bir cankurtarandır."
-William Devlin, otizmli bir çocuğun ebeveyni

 

3-)OTİZM SALGINI - OTİZM SALGINININ TOPLUMSAL KÖKENLERİ

 

(Tanıtım Bülteninden)

Otizm artık herkesçe tanınır bir hale geldi. Bir kere aramaya başladınız mı, otizmin her yerde olduğunu fark ediyorsunuz.

Neden? Cevabını hepimiz biliyoruz - ya da bildiğimizi zannediyoruz: Bir otizm salgını var. Bir salgın karşısında ne yapılması gerektiğini de biliyoruz: Bol miktarda para saçılmalı, tanı merkezleri kurulmalı ve salgının bir açıklaması bulunmalı ki yeni vaka sayısı düşsün ve salgın kontrol altına alınsın.

Ama her şey gerçekten de bu kadar basit olabilir mi? Bu kitap bambaşka bir yorum sunuyor. Yazarlar, otizm vakalarında son zamanlarda yaşanan artışın, asıl depremin "artçı şoku" olarak anlaşılması gerektiğini savunuyorlar. Asıl deprem ise 1970'lerin ortasında zekâ geriliğinin kurumdışılaştırılmasıydı.

Kurumdışılaştırma, yalnızca çocukluk çağı gelişim bozukluklarını ele alacak kurumsal
çerçevenin değil, söz konusu bozukluklara baktığımız kültürel merceğin de köktendeğişmesine yol açtı. Bu değişim sayesinde artık çocukluk çağı bozukluklarını akıl hastalığı veya zekâ geriliği, iyileştirilebilir veya iyileştirilemez kategorileri içinde değil, aralarda bir yerde görebiliyoruz.

 

 4-) OTİZM SPEKTRUM EL KİTABI

 

(Tanıtım Bülteninden)

Otistik çocuklarla yaşayan ve onlarla çalışan herhangi bir bireyin dünyayı ’otizm penceresin’den görmesini ve anlamasını sağlamaktadır.

Otistik bir çocuğa yardım için yapacağımız en olumlu şey, çocuğun durumunu ve dünyasını anlamak için onun bakış açısından bakmak olacaktır. Bu kitap bu konuda bilgi vermekte ve genç otistiklerin duygusal, davranışsal ve duyusal zorluklarında iletişim ve sosyal etkileşim gibi konularda kanıta dayalı stratejiler ve çözümler ortaya koymaktadır.

“Özellikle çocuklarına yeni teşhis konulduğunda, konu hakkında bilgi edinmeye çalışan ebeveynlere yardımcı olacak kısa bir yazılı çalışmadır“

- Yrd. Doç. Dr. Lars Perner, Klinikler İçin Pazarlamada Uzman Marshall İşletme Fakültesi, Güney Kaliforniya Üniversitesi


“Otizmle ilgilenen aileler, uzmanlar ve gençler bu kitabı mutlaka okumalı. Okuyucunun otizmle ilgili geniş bir anlayış edinmesi için otizmin mevcut literatürüne hoş bir ek kaynak olmuş“


- Dr. Paul Wallis, Psikolojik Yardım Hizmetleri Yöneticisi, Çocuk ve Ergenlik Çağı Ruh Sağlığı Servisi Direktörü, Merkez Manchester Üniversitesi, Ruh Sağlığı Hastaneleri Ulusal Sağlık Hizmeti Kuruluş Vakfı


- “Bu kitap oldukça iyi, kullanışlı gerçek bilgilerle doludur“


Pam Smith, İngiliz Psikoloji Derneği Üyesi, Müzik Fakültesi Mezunu (Onur Derecesi), Fen Fakültesi Mezunu (Onur Derecesi), Eğitimde Lisansüstü Sertifikası, Eğitimde Profesyonel Çalışmalar Lisansüstü Sertifikası (Otizm), Özel Okul Öğretmeni, Surrey“Bu harika küçük kitap, ebeveyn ve bakıcıların yanısıra çocuk hizmetlerinde görev yapan uzmanlara da fayda olacaktır“


- Eric Taylor, Eğitim Psikologu, Persona Eps, Ltd 


Dr. Samantha Todd öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve ergenlerle çalışmış bir psikologtur. Aynı zamanda öğretmenlere ve çocuk servisindekilere, davranış zorluklarıyla geliştirilmiş olan programın düzenli eğitimini vermektedir.

  

5-) BANA BİRAZ OTİZMDEN BAHSET

 

(Tanıtım Bülteninden)

Otizm bir hastalık mı? Yoksa yüzlerce-binlerce hastalığın bir bulgusu mu? Otizm bir hastalık değil, bir sonuç. Bir çok hastalığın ortaya çıkardığı bir sonuç. Altında karmaşık genetik nedenlerin yattığı bir durum. Bu küçük kitap karmaşayı basite indirgemeye çalışıyor. Temel kavramlardan alternatif tedavilere otizmle ilgili bir çok konuyu akıcı şekilde anlatmaya çalıştık.  Fırından yeni çıkmış, dumanı üzerinde bilimsel çalışmaları sizin için derledik. Gerçek bilginin peşinde olanların seveceğine inanıyoruz.

 

 

 6-)  OTİZM VE KARDEŞİM

 

(Tanıtım Bülteninden)

Bu kitapta otizmli çocukların kardeşleri otizmi, kardeşleriyle ilişkilerini ve birlikte nasıl zaman geçirdiklerini anlatıyor. Bu çocuklar, beyinleri diğer insanlarınkinden farklı çalışan otizmli kardeşlerini bizim de tanımamızı ve anlamamızı istiyor. Anlattıklarıyla da otizmi bambaşka bir açıdan görmemizi sağlıyorlar.7-) SÖZEL DAVRANIŞ YAKLAŞIMI- Otizm ve Diğer Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Dil ve Konuşma Becerilerinin Öğretimi

 

(Tanıtım Bülteninden)

Konuşarak veya konuşmadan iletişim kurma yolundaki otizmli çocuklara sunulan etkili bir müdahaleyi, az, öz ve zekice tasarlanmış bir turda okuyucuya aktarıyor. Sözel Davranış, Skinner’in dil üzerine yaptığı öncü çalışmalardan süzülmüş bilgiler içeriyor ve ifade edici dilin tamamen bilişsel olmasından çok davranışsal olduğu görüşü altında işlerlik kazanıyor. Barbera, Skinner’in yazarken kullandığı esrarlı dili alıp onu hem açık hem de ikna edici bir hale getiriyor…

 

8-)OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

 

(Tanıtım Bülteninden)

Otizm spektrum bozukluğu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek yaygınlaşan bir özel eğitim kategorisidir. Elinizdeki kitapta, otizm spektrum bozukluğunun tarihçesine ve özelliklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra otizm spektrum bozukluğuna yönelik tedavi, terapi ve eğitim uygulamalarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Kitabın ikinci baskısı hazırlanırken tüm içerik, uluslararası ve ulusal güncel alanyazın ışığında yenilenmiştir. Otizm alanında bilimsel dayanağa sahip çeşitli uygulamaların yanı sıra, bilimsel dayanaktan tümüyle yoksun pek çok uygulama da kendine yer bulabilmektedir. Dolayısıyla, tercih edilmesi ve edilmemesi gereken uygulamalara ve tercih gerekçelerine ilişkin okuyucuları aydınlatmak, kitabın en temel amacıdır. Not:

Neden bu kitapları okumalısınız? Otizmle ilgili genel bilgilerinizi ne kadar arttırırsanız otizmli çocuğunuz ya da öğrencinizi o kadar iyi anlayabilirsiniz. Onun davranışlarını, rahatsızlıklarını, olası sorunları ve çözüm önerilerini çok daha kolay bulabilirsiniz.

Unutmayın ki bu sorunu ilk defa siz yaşamıyorsunuz. Otizmden muzdarip o kadar çok aile var ki, çocuklarının yaşları büyük olanların tecrübelerini aktardıkları kitaplar da var bunların içinde. Ancak sadece sizin çocuğunuza özel çözümü bu kitaplardan beklemeyin. Bunlar mucize değiller. Bunları okuyarak bilgi dağarcığınızı geliştirmek ve çocuğunuzu daha iyi tanımayı ve anlamayı hedeflemelisiniz.

 

Kitapların bu konuda yardımcı olacağını garanti edebilirim.

Kitap isimlerini google'a yazarak çıkan linklerden satın alabilirsiniz.

 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

2011 Otizm Kitap Önerilerim-2017. Bu siteden verilen bilgiler, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Teşhis konulması, tıbbi tedavi uygulanması, eğitim planlanması amacı ile kullanılamaz.
Powered by Joomla 1.7 Templates